maandag 31 januari 2011

Kids & Mail Art (3)

Het vervolg op deel 1 - continuing from part 1:'Tapir's grootste wens kwam uit: oog-in-oog staan met de Blobvis!',
gemaakt voor Mart1,
'Tapir's biggest dream came true: meeting Blobfish!', made for Mart1,'Amai... Ai ai... een Aye-Aye!...' (gelukkig hadden de mieren de deur en ramen goed dicht gedaan!), voor Jos,
'Amai... ay ay... an Aye-Aye!...' (fortunately the ants had closed well the door and windows!), for Jos,'Het lieve schattige Spook-aapje', voor Antoine,
'The sweet cute Tarsier ('Ghost-monkey')', for Antoine.

Received from SalinaEen ansichtkaart met/van Salina!

A postcard of/from Salina!

And I am so lucky to receive the very first copy! Many thanks, moltes gràcies Salina! And Eva is right: it's a beautiful postcard, m'agrada molt!

zondag 30 januari 2011

Kids & Mail Art (2)

En de door kinderen gemaakte dieren waren niet de enige!
Een leuk 'add and return' mail art project met jonge kunstenaars is het project van Kathy De Wit uit Antwerpen.
De oproep voor haar mail art project kwam ik tegen op het forum van de IUOMA. Met veel genoegen voegde ik onze flat toe aan Nesta's huis. Met nog wat erbij, maar die staan niet op de foto. Zodra Nesta deze ontvangen heeft zal de rest ook onthuld worden.

The animals made by children weren't alone!
A nice add-and-return mail art project with young artist involved is the project of Kathy De Wit from Antwerp (Belgium).
I read the call for entries on the IUOMA network forum, and am happy to finally have been able to add our flat to Nesta's house. With some more added, but that's not in this picture. To reveal as soon as Nesta will have received it.

Kids & Mail Art (1)

[please scroll down for the English translation]

Zo rond mijn 14e begon mijn loopbaan in de mail art. Al had ik toen nog nooit gehoord van deze stroming. Een vriendin en ik stuurden elkaar per post wel eens brieven met een volgetekende envelop. We waren klasgenoten, dus eigenlijk zou 't sneller gaan als we elkaar onze post gewoon overhandigden. Maar ja, die 'echte' post had wel wat.
Eén 'project', waarbij we het onderdeel 'mail' ten volle benutten, was de ansichtkaart die we gezamenlijk volschreven, en die we voorzagen van ons beider adres en een postzegel. Vervolgens op de bus deden, benieuwd bij wie van ons twee de postbode de kaart in de bus zou doen. Ik was de gelukkige ontvanger.
Achteraf is 't jammer dat ik die kaart (waarschijnlijk) nooit bewaard heb, want het was een persoonlijk 'collector's item' geweest. Tja, zo gaat dat, zelfs analoge post kan vluchtig zijn.

Goed, over naar de 21e eeuw. Inmiddels zijn er verschillende kinderen die al jong met het fenomeen 'mail art' kennismaken, dankzij een alerte leerkracht op school of tekenclub. Op het IUOMA forum is dan ook een onderdeel 'Kids & Mail art', en Andy van My Real Wall opende deze website voor scholen om hun mail art projecten uit te wisselen.

Herfst vorig jaar werd ik benaderd door Greet van 't Frank Model, naar aanleiding van mijn project over bestaande wonderlijke dieren, met de vraag of haar pupillen een dier konden insturen en of ik dan iets terugstuurde. Daar ging ik graag op in!
Alleen heeft het bij mij wel de nodige vertraging gehad (excuses, Greet), maar hier zijn ze dan, de eerste van de beloofde kaarten voor drie van de zes kinderen die toen hun bijdrage aan Real Weird Animals leverden! Eigenlijk is het een soort 'voeg toe en stuur terug' geworden, maar dan met behoud - en koesteren - van het origineel.
De andere drie volgen zeer binnenkort.'Gerbera's schilderen in de woestijn', voor Nini,
'Painting Gerberas in the desert, for Nini,'RobotHond en OctoBot', voor Viktor,
'RobotDog and OctoBot, for Viktor,'Agent Tapir rijdt met de boef door het Postbos', voor RashidxMan,
'Agent Tapir and the crook are driving through the Mail Forest', for RashidxMan.

My own carreer in Mail Art began when I was about 14 years old, although I had never heard of that name in those days. A friend and I sometimes sent eachother mail, in a 'decorated' envelop. We were classmates so basically it would have been faster to just hand our post. Though the 'real post' was appealing.
A 'project' in which we fully made use of the phenomenon 'post', was a single postcard, which we completed and on which we added both our addresses and a stamp, and put it into the letterbox. And then waiting, wondering to whom of us the postman would bring it. I was the lucky recipient. It's a pity I never preserved this card (I think), for now it would have been my personal 'collector's item'. Well, even analogous post may be temporary...

Back to the 21st century. Nowadays several children deliberately are exposed to Mail Art, thanks to their teachers, at school or a club.
At the IUOMA forum there's a 'Kids & Mail Art' topic. And Andy from My Real Wall started this website for school teachers to exchange their mail art projects.

Last autumn I received an email from Greet from 't Frank Model, as a response to my project on Real Weird Animals, asking if I'd appreciate to receive animals made by her pupils and then send something back to them. I gladly accepted.
And with some delay, now the first three (of six) postcards are sent to the kids, you can see the results (and links to the kid's own mail art works) above. Actually it turned out to be a kind of 'add and return', with keeping - and cherishing - the originals.
The other three postcards will come up soon.

vrijdag 28 januari 2011

Mail Art ExhibitionOp 20 februari is de opening van de bibliotheek-tentoonstelling in het Eindhovense Van Abbemuseum.
Miranda Vissers nodigde mail art kunstenaars uit voor het mail art project 'Verzamelen' en ontving vele inzendingen vanuit de hele wereld.
Deze zijn ook online te zien, maar mocht je in Noord-Brabant komen, neem dan zéker een kijkje voor de originele werken!

From February 20th the entries to the Mail Art project 'Collecting' will be shown in the library exhibition in the Van Abbemuseum of contemporary art in Eindhoven, the Netherlands.
Miranda Vissers invited mail artists to contribute to this 'Collecting' project, and received many entries from all over the world.
These are shown online, too, but if you happen to be in or come to the Dutch province Noord-Brabant, be sure and take a look at the originals!

Miranda, dank voor dit mooie project en voor je uitnodiging voor de tentoonstelling! Ik hoop bij de opening aanwezig te kunnen zijn!

(Mijn bijdrage staat ergens hier - als je weet welke, stuur een bericht met een beschrijving ervan, plus je adres en ik stuur je een tekening op 10x15 formaat terug van een van deze 'objecten' uit mijn verzameling... My contribution you can find somewhere on this page. - if you know which one, send me a description of this collection, and your address, and I'll send you a postcard size colour drawing of one of my collected objects in return!).

woensdag 12 januari 2011

From the Sketchbook series (3)Twee bladzijdes uit het eerste schetsboek - getiteld 'This is not a sketchbook' - met een bijdrage geïnspireerd door Patrizia's mooie project (waar ik bij deze graag reclame voor maak). Maar helaas voor haar ging deze fles naar Brooklyn (USA) in plaats van naar Starnberg (D).

Two pages from the first sketchbook - titled 'This is not a Sketchbook' - with a contribution inspired by Patrizia's beautiful project (which I like to announce). Though alas this bottle went to Brooklyn, USA, instead of Starnberg, Germany.
Patrizia, please have some more patience, the announced one will arrive on day (hopefully this month)!

From the Sad Fish series (2), from the Sketchbook series (2)Vandaag had ik eindelijk mijn allereerste schetsboek af voor het 'Sketchbook Project', en per post verstuurd naar de overkant van de grote zee.
Het tweede schetsboek bevat nog angstvallig veel lege bladzijdes, terwijl de deadline 15 januari is...
Het thema van dit tweede schetsboek is 'Lines and Grids' en als ik 'grid' vertaal als 'rooster, netwerk', komt bovenstaand net in gedachte. Helaas met verdrietige gevolgen voor onze zwemmende vrienden...

Today I finally finished one of the two sketchbooks for the 'Sketchbook Project' and sent it by snail mail to overseas.
The second one to finish still has lots of blanc pages, while the deadline is January 15th...
The theme of this second sketchbook is 'Lines and Grids', and thinking of 'grids' also this one appears in mind. Alas with sad consequences for our swimming friends...
(Sorry, Salina!)

Received from AmuldoEen mooie Nieuwjaarsboodschap. Dankjewel, Amuldo!

An excellent wish for this New Year. Thank you, Amuldo!