zondag 30 januari 2011

Kids & Mail Art (1)

[please scroll down for the English translation]

Zo rond mijn 14e begon mijn loopbaan in de mail art. Al had ik toen nog nooit gehoord van deze stroming. Een vriendin en ik stuurden elkaar per post wel eens brieven met een volgetekende envelop. We waren klasgenoten, dus eigenlijk zou 't sneller gaan als we elkaar onze post gewoon overhandigden. Maar ja, die 'echte' post had wel wat.
Eén 'project', waarbij we het onderdeel 'mail' ten volle benutten, was de ansichtkaart die we gezamenlijk volschreven, en die we voorzagen van ons beider adres en een postzegel. Vervolgens op de bus deden, benieuwd bij wie van ons twee de postbode de kaart in de bus zou doen. Ik was de gelukkige ontvanger.
Achteraf is 't jammer dat ik die kaart (waarschijnlijk) nooit bewaard heb, want het was een persoonlijk 'collector's item' geweest. Tja, zo gaat dat, zelfs analoge post kan vluchtig zijn.

Goed, over naar de 21e eeuw. Inmiddels zijn er verschillende kinderen die al jong met het fenomeen 'mail art' kennismaken, dankzij een alerte leerkracht op school of tekenclub. Op het IUOMA forum is dan ook een onderdeel 'Kids & Mail art', en Andy van My Real Wall opende deze website voor scholen om hun mail art projecten uit te wisselen.

Herfst vorig jaar werd ik benaderd door Greet van 't Frank Model, naar aanleiding van mijn project over bestaande wonderlijke dieren, met de vraag of haar pupillen een dier konden insturen en of ik dan iets terugstuurde. Daar ging ik graag op in!
Alleen heeft het bij mij wel de nodige vertraging gehad (excuses, Greet), maar hier zijn ze dan, de eerste van de beloofde kaarten voor drie van de zes kinderen die toen hun bijdrage aan Real Weird Animals leverden! Eigenlijk is het een soort 'voeg toe en stuur terug' geworden, maar dan met behoud - en koesteren - van het origineel.
De andere drie volgen zeer binnenkort.'Gerbera's schilderen in de woestijn', voor Nini,
'Painting Gerberas in the desert, for Nini,'RobotHond en OctoBot', voor Viktor,
'RobotDog and OctoBot, for Viktor,'Agent Tapir rijdt met de boef door het Postbos', voor RashidxMan,
'Agent Tapir and the crook are driving through the Mail Forest', for RashidxMan.

My own carreer in Mail Art began when I was about 14 years old, although I had never heard of that name in those days. A friend and I sometimes sent eachother mail, in a 'decorated' envelop. We were classmates so basically it would have been faster to just hand our post. Though the 'real post' was appealing.
A 'project' in which we fully made use of the phenomenon 'post', was a single postcard, which we completed and on which we added both our addresses and a stamp, and put it into the letterbox. And then waiting, wondering to whom of us the postman would bring it. I was the lucky recipient. It's a pity I never preserved this card (I think), for now it would have been my personal 'collector's item'. Well, even analogous post may be temporary...

Back to the 21st century. Nowadays several children deliberately are exposed to Mail Art, thanks to their teachers, at school or a club.
At the IUOMA forum there's a 'Kids & Mail Art' topic. And Andy from My Real Wall started this website for school teachers to exchange their mail art projects.

Last autumn I received an email from Greet from 't Frank Model, as a response to my project on Real Weird Animals, asking if I'd appreciate to receive animals made by her pupils and then send something back to them. I gladly accepted.
And with some delay, now the first three (of six) postcards are sent to the kids, you can see the results (and links to the kid's own mail art works) above. Actually it turned out to be a kind of 'add and return', with keeping - and cherishing - the originals.
The other three postcards will come up soon.

1 opmerking:

  1. I'm really glad to see you've noticed schoolswaps Heleen. I will be making some pretty major improvements on that site very soon. Will keep you posted.

    BeantwoordenVerwijderen