vrijdag 5 november 2010

New rubber stamp & postageEnige tijd geleden ontdekte ik een firma die zwart-wit tekeningen kan omzetten in stempels. Handig voor ontwerpen die te priegelig zijn om uit een gummetje te snijden. Ik ben dan ook blij met deze tweede 'snail mail' stempel.

De gefrankeerde postzegel is trouwens een pleidooi om de postbode te behouden. Door de concurrentie, niet alleen van andere postbedrijven maar ongetwijfeld ook van e-mail en internet, lopen veel postbodes het gevaar ontslagen te worden, sommigen na tientallen jaren trouwe dienst..
Een extra reden om snail mail - en mail art - te koesteren!

Some time ago I discovered a company by which you can have your black-and-white drawings turn into rubber stamps.
Very handy when your design is too tiny to carve out of an eraser. So I'm happy with my second 'snail mail' rubber stamp!

The postage stamp shows a plea to keep the postmen. Not only by competition of other mail companies but without doubt also by the introduction of e-mail and the internet many postmen will be dismissed, some after decades of dedicated work.
An extra reason to cherish snail mail and mail art!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten