zaterdag 22 maart 2014

Project 'Sustainability'Voor het mail art project van Pâmela Teles uit Brazilië: 'duurzaamheid in jouw stad'.
't Was best lastig om iets te bedenken. Ja, in mijn woonplaats wordt glas, papier en gft-afval gescheiden ingezameld, en ook plastic afval inzamelen gebeurt (eerder zelfs dan in de grote buurgemeente).
Maar verder... De bestuurders pretenderen dat we een 'groene stad' hebben. Maar met grote voortvarendheid, en onder flauwe voorwendselen, kappen ze volop bomen, in plaats deze te onderhouden (zie deze foto's van een massaslachting).

Maar wat wel mooi is, in mijn stad, is de grote hoeveelheid fietspaden. Niet alleen in onze stad, natuurlijk. En we hebben de fietspaden niet zozeer te danken aan de stadsbestuurders zelf (die willen liever uitbreiding van wegen en koopcentra), maar aan de stadsregio en het rijk.

Made for the mail art project of Pâmela Teles from Brazil: 'What is sustainability in your city?'
It was difficult to think of a subject. Yes, there is separate collection of waste (glass, paper, green waste), and they started to collect plastic waste earlier than our neighbouring big city.
However, the local authorities pretend we have a 'green city', but meanwhile they cut down hundreds of trees, instead of maintaining them (see these pictures of a mass slaughter three years ago).

One good thing, concerning sustainability, is the fact that there are a lot of bicycle pathways in our city. Well, that is fact in most parts of the Netherlands. And it's not because of our local authorities (they prefer to expand highways and shopping centers), but thanks to the regional authorities and national money.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten